411 të burgosur arritën të grumbullonin 1.250 EUR (150.000 RSD) gjatë fushatës, të cilën ata e kishin inicuar vet. Kjo nuk është hera e parë që ata po ndihmojnë njerëzit në nevojë: në të kaluarën, ata mblodhën fonde për bankën e ushqimit në Kosovë dhe në 2014, për njerëzit e prekur nga përmbytjet në Serbi. Kohët e fundit, ata arritën të mbledhin 2,250 EUR për trajtimin e një djali 3-vjeçar të diagnostikuar me kancer. Këtë herë, ndihma shkoi tek fëmijët që jetonin në kushte të vështira ose në familje me një numër të madh fëmijësh.

Mbikëqyrësit nga Qendra për Punë Sociale në Nish ndihmuan familjet që kishin nevojë për donacionin dhe të dy institucionet vazhduan të bashkëpunonin në fushata të ndryshme që synonin të ndihmonin njerëzit në nevojë, por edhe të ndryshonin perceptimin publik për të burgosurit.

Top