Nagrada za socijalno preduzetništvo – Social Impact Award, koja se treći put dodeljuje u Makedoniji je takmičenje koje traje tokom cele godine kao i program za podršku ideja studenata i mladih koji imaju potencijal da se razviju u društvena preduzeća. Finalisti su ove godine sa svojim poslovnim idejama podržali osobe sa invaliditetom, ugrožene porodice kao i mentalno zdravlje mladih, rad domaćih zanatlija, zaštitu životinja i obnovljive izvore energije.

Sparkasse banka Makedonija AD Skoplje će, kao partner Social Impact Award donirati 2.000 EUR za troje finalista koje će izabrati žiri. Ukupan iznos ove donacije je 6.000 EUR.

Konto Profit će, kao organizacija u oblasti ekonomskog, pravnog i finansijskog konsaltinga i računovodstva ponuditi mentorsku podršku timu koga izglasa online zajednica.

Pored nagrada, mladi koji učestvuju u Social Impact Award će dobiti obrazovanje, pristup drugim međunarodnim programima, povezivanje sa zajednicom, kao i mogućnost pokretanja sopstvene karijere kroz rešavanje lokalnih i globalnih društvenih izazova.

Top