KUSH JEMI NE DHE SI PUNOJMË

Ne punojmë për të kuptuar më mirë dhe për të fuqizuar filantropinë e brendshme për transformimin shoqëror të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Qëllimi Ynë

Të mbështesim zhvillimin dhe zgjerimin e vendeve ku filantropia është e pranishme dhe të rrisim shkëmbimin e njohurive brenda komunitetit filantropik në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.

Drejtimet tona strategjike

Catalyst beson se mënyra më e mirë për zgjerimin e ekosistemit të filantropisë në Ballkanin Perëndimor është duke përqëndruar përpjekjet e saj në 6 fusha kryesore:

  • Mbledhja dhe Analiza e të Dhënave
  • Shpërndarja e të Dhënave dhe Promovimi i Filantropisë
  • Lehtësimi i Bashkëpunimeve dhe Ngjarjeve
  • Zhvillimi i Mjeteve dhe Qasjeve të reja
  • Ofrimi i Konsulencës dhe Shërbimeve Këshilluese

Produktet Tona

Produktet e tanishme të njohurive në Catalyst përfshijnë:

  • Raportet vjetore mbi Filantropinë – Analiza në nivel shtetërorë dhe rajonal të informatave dhe të dhënave të filantropisë së brendshme të nxjerra nga mediat dhe sektoret publike, duke siguruar njohuri sasiore dhe cilësore në rritjen dhe strukturën e sektorit të filantropisë.
  • Sektori i Lajmeve mbi Filantropinë – Lajme të përditshme me storie mbi dhënien nga korporatat, individët dhe fondacionet - në dispozicion përmes faqes së internetit Catalyst, faqe Facebook dhe përmes një klasifikimi të lajmeve javore (Regjistrohu tani)
  • PhilanthropyBalkans - Blog dhe publikim online që angazhon ekspertët e filantropisë jofitimprurëse dhe korporative në një dialog të hapur në lidhje me çështje aktuale që shqetësojnë sektorin (Kontrollo këtu)
  • GivingBalkans  - një bazë e të dhënave, e para e këtij lloji në rajon nga burime publike dhe në dispozicion për përdorim në zhvillimin e burimeve apo planifikimin e alokimit (Së shpejti)

Nathan Koeshall

Drejtor dhe Bashkëthemelues

Nathan ka bërë Ballkanin Perëndimor shtëpi dhe zyrë pune për 17 vitet e fundit duke zhvilluar një interes gjithnjë e në rritje rreth angazhimit qytetar, ndryshimit shoqëror, dhe përshpejtimit dhe këshillimit të vendeve me burime filantropike. Ai ka punuar brenda /drejtuara programe të zhvillimit ndërkombëtarë të fokusuara në angazhimin e komunitetit dhe ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe marrjen e granteve në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Ai pëlqen të dëgjojë dhe tregojë histori në lidhje me mënyrat kreative dhe inovative me të cilat individët dhe kompanitë mund të shërbejnë për të mirën e përbashkët.

Aleksandra Vesić

Këshilltare e Lartë dhe Bashkëthemeluese

Aleksandra ka mbi 15 vjet përvojë profesionale në zhvillimin e shoqërisë civile dhe menaxhimin jofitimprurës në Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e EQL, në të dy si lidere e OSHCsë / menaxhere, si dhe konsulente profesionale / lehtësuese. Nga 2003 në 2009, Aleksandra ishte Drejtore Ekzekutive e Fondit Balkan Community Initiatives (BCIF), tani e njohur si Fondacioni Trag. Ekspertiza e saj specifike përfshin vlerësimet, zhvillimin e strategjive, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e Organizatave, Marrjen e granteve, dhe Vlerësimin e ndikimit.

Đorđe Kolaković

Menaxher i programit për komunikim dhe marrëdhënie me publikun

Me edukim në animacione klasike dhe kompjuterike, vëmendja në detaje ndihmon Dorde në punën e tij rreth verifikimit dhe pastrimit të të dhënave të mbledhura për filantropinë në rajon. Filantropia është tani një nga të preferuarat e tij në një listë të gjatë të interesave dhe aktiviteteve.

Jelena Bekčić

Menaxhere e programit për të dhënat e filantropisë

Jelena iu bashkangjit Catalyst-it në Shkurt të vitit 2015 duke u bërë pjesë e ekipit që punon në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave filantropike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përvoja 15 vjeçcare në sektorin e shoqërisë civile serbe në projekte të ndryshme të përkrahura nga donatorë ndërkombëtarë e pajisën atë me njohuri të thella rreth ofrimit të ndihmës për zhvillimin e kapaciteteve teknike të organizatave të shoqërisë civilë në Serbi si dhe me njohuri të situatës në terren. Filantropia definitivisht vjen në një dimension të ri.

Ana Zorbić

Finance Manager

Ana joined the Catalyst team in June 2016, bringing two decades of experience in working with non-governmental organizations that specifically dealt with disenfranchised groups. She previously served as finance and administration coordinator in Women Space, a Niš-based organization that coordinates the work of the Roma Women Network. Since 2003 Ana has assisted in the development of LGBT youth initiatives in southern Serbia and has been an active leader and facilitator to various groups and informal associations. She currently sits on the steering committee of Labris – Lesbian Human Rights Organization in Belgrade. Ana strongly believes that developing solidarity and creating connections among different social groups is the key to creating a more just and inclusive society and that one of the available strategies is to promote and support philanthropic initiatives and create new ones.

Marinela Panić

Asistente e programit për komunikim dhe marrëdhënie me publikun

Marinela është student e gjuhës dhe letërsisë arabe në fakultetin e Filologjisë në Beograd. Gjatë përmbytjeve të majit 2014, Marinela iu bashkua ekipit të Catalyst Balkans si vullnetare duke mbledhur të dhëna rreth donacioneve të asaj periudhe. Eventualisht, ajo iu bashkua Catalyst si anëtare e ekipit të të dhënave. Së fundmi u punësua nga Catalyst për të udhëhequr punën në mediat sociale dhe për të vazhduar punën në ndërtimin e një databaze të kontakteve për Catalyst. Përveç filantropisë, Marinela i do shumë kafshët dhe natyrën.

Danijela Ranković

Asistent administrativ dhe i financave

Danijela Ranković is a feminist and human rights activist with a Masters' degree in Gender studies from the University in Belgrade (Serbia). Her research focuses on Violence against Women (WaV), Transitional Justice and Python programming language. She has been working on different projects with the Youth Initiative for Human Rights (Belgrade), Humanitarian Law Center (Belgrade), Women’s Studies and Gender Research Centre (Belgrade) and Gender Equality Directorate (Government of Serbia). 

Zorka Kovačević

Philanthropy Researcher

Zorka has over 15 years of professional experience in civil sector in Serbia and the region, in areas of project management, analytics, research, advocacy and fundraising, as well as over 5 years of working experience in business sector in areas of media monitoring, sales, marketing and market research. She has excellent communication and presentation skills, and believes in power of individual - that someone’s little can contribute a lot to improve quality of life and progress of society. Philanthropy represents for her conjunction of everything she believes and aims to both on individual and global levels, synthesis and essence of any action – contribution to the benefit and welfare of vulnerable individuals and groups, along as to human society as whole. Zorka loves poetry, literature, theatre, Internet and social media, nature and traveling.

Branko Dokuzovski

Philantropy Data Analyst

Branko Dokuzovski, CEO of HORUS Skopje and member of the Steering Committee of the SIGN Regional Network has over 18-years of professional experience in strategic and project management, policy development and advocacy efforts, research and provision of various forms of capacity building interventions to CSOs, public institutions and companies.

Mr. Dokuzovski, from May 2011 till December 2015 served as Development Manager of the Center for Institutional Development–CIRa Skopje and was actively involved in the development and implementation of various project focused on philanthropy and CSR, social entrepreneurship, organizational sustainability and institutional development of CSOs, public and private institutions and organizations. From September 2009 till April 2011 Mr. Dokuzovski was engaged as Project Grants Coordinator within the CIRa’s CIVICA Mobilitas grant programme funded by the Swiss Development and Cooperation Agency (SDC).

From March 2002 to August 2005 Mr. Dokuzovski was executive Director of Healthy Options Project Skopje (HOPS), CSO which activities are focused on reduction of drug related harm, prevention of HIV/AIDS and other sexually transmitted and blood-borne diseases, as well as programs for social reintegration and re-socialization targeting young people and vulnerable groups (drug users and their families and sex workers and their families).

Goran Bekić

Philantropy Data Analyst

Goran is holding the position of the Philanthropy Data Analyst at the Catalyst Foundation since January 2015, when he found his new passion for philanthropy and research in this field. He is currently a student at he Faculty of Security Studies in Belgrade. Besides being interested in philanthropy, Goran likes basketball, history and IT.

Pavle Veselinović

Philantropy Data Analyst

Experienced, goal oriented person with over 25 years of progressive background in sales and logistics services. In the last five years participated in several projects on improving conditions for small and medium enterprises in Serbia. Since the April 2015 he has been trying to learn about philanthropy by tracking philanthropic activities in the region, and placing the records about them in the Catalyst database.

Alex Cooper

Copywriter

Alex comes to Catalyst with several years of experience with nonprofit organizations in the United States and LGBTI rights organizations in the Balkans. He earned his M.A. in Critical Gender Studies from Central European University in Budapest, Hungary, and his B.A. in Government and Community Studies from The College of William and Mary in the U.S. Alex enjoys being a shipbuilder: building relationships between people and communities. He is a passionate supporter of community engagement and active citizenship. He firmly believes that you don’t have to be the change you want to see in the world, but be part of it.

Top