KUSH JEMI NE DHE SI PUNOJMË

Ne punojmë për të kuptuar më mirë dhe për të fuqizuar filantropinë e brendshme për transformimin shoqëror të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Qëllimi Ynë

Të mbështesim zhvillimin dhe zgjerimin e vendeve ku filantropia është e pranishme dhe të rrisim shkëmbimin e njohurive brenda komunitetit filantropik në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.

Drejtimet tona strategjike

Catalyst beson se mënyra më e mirë për zgjerimin e ekosistemit të filantropisë në Ballkanin Perëndimor është duke përqëndruar përpjekjet e saj në 6 fusha kryesore:

 • Mbledhja dhe Analiza e të Dhënave
 • Shpërndarja e të Dhënave dhe Promovimi i Filantropisë
 • Lehtësimi i Bashkëpunimeve dhe Ngjarjeve
 • Zhvillimi i Mjeteve dhe Qasjeve të reja
 • Ofrimi i Konsulencës dhe Shërbimeve Këshilluese

Produktet Tona

Produktet e tanishme të njohurive në Catalyst përfshijnë:

 • Raportet vjetore mbi Filantropinë – Analiza në nivel shtetërorë dhe rajonal të informatave dhe të dhënave të filantropisë së brendshme të nxjerra nga mediat dhe sektoret publike, duke siguruar njohuri sasiore dhe cilësore në rritjen dhe strukturën e sektorit të filantropisë.
 • Sektori i Lajmeve mbi Filantropinë – Lajme të përditshme me storie mbi dhënien nga korporatat, individët dhe fondacionet - në dispozicion përmes faqes së internetit Catalyst, faqe Facebook dhe përmes një klasifikimi të lajmeve javore (Regjistrohu tani)
 • PhilanthropyBalkans - Blog dhe publikim online që angazhon ekspertët e filantropisë jofitimprurëse dhe korporative në një dialog të hapur në lidhje me çështje aktuale që shqetësojnë sektorin (Kontrollo këtu)
 • GivingBalkans  - një bazë e të dhënave, e para e këtij lloji në rajon nga burime publike dhe në dispozicion për përdorim në zhvillimin e burimeve apo planifikimin e alokimit (kontrolloni databazën duke klikuar në lidhjen e Bazës së të Dhënave)

Nathan Koeshall

Drejtor dhe Bashkëthemelues

Nathan ka bërë Ballkanin Perëndimor shtëpi dhe zyrë pune për 17 vitet e fundit duke zhvilluar një interes gjithnjë e në rritje rreth angazhimit qytetar, ndryshimit shoqëror, dhe përshpejtimit dhe këshillimit të vendeve me burime filantropike. Ai ka punuar brenda /drejtuara programe të zhvillimit ndërkombëtarë të fokusuara në angazhimin e komunitetit dhe ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe marrjen e granteve në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Ai pëlqen të dëgjojë dhe tregojë histori në lidhje me mënyrat kreative dhe inovative me të cilat individët dhe kompanitë mund të shërbejnë për të mirën e përbashkët.

Jelena Bekčić

Menaxhere e programit për të dhënat e filantropisë

Jelena iu bashkangjit Catalyst-it në Shkurt të vitit 2015 duke u bërë pjesë e ekipit që punon në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave filantropike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përvoja 15 vjeçcare në sektorin e shoqërisë civile serbe në projekte të ndryshme të përkrahura nga donatorë ndërkombëtarë e pajisën atë me njohuri të thella rreth ofrimit të ndihmës për zhvillimin e kapaciteteve teknike të organizatave të shoqërisë civilë në Serbi si dhe me njohuri të situatës në terren. Filantropia definitivisht vjen në një dimension të ri.

Aleksandra Vesić

Këshilltare e Lartë dhe Bashkëthemeluese

Aleksandra ka mbi 15 vjet përvojë profesionale në zhvillimin e shoqërisë civile dhe menaxhimin jofitimprurës në Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e EQL, në të dy si lidere e OSHCsë / menaxhere, si dhe konsulente profesionale / lehtësuese. Nga 2003 në 2009, Aleksandra ishte Drejtore Ekzekutive e Fondit Balkan Community Initiatives (BCIF), tani e njohur si Fondacioni Trag. Ekspertiza e saj specifike përfshin vlerësimet, zhvillimin e strategjive, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e Organizatave, Marrjen e granteve, dhe Vlerësimin e ndikimit.

Marko Galjak

Chief Data Scientist

Marko runs Data Products and Services team at Catalyst Balkans working on a wide array of projects including: AI, Research, CRM integration, all with the goal of strengthening the capacity of CSOs through application of IT, data science and philanthropy intelligence. Marko holds two Master's degrees, one in Demography the other in Computing in Social Sciences. He is an activist at heart, and has been part of civil society beginning from his high school days. Marko is also affiliated with Institute of Social Sciences in Belgrade where he is pursing his PhD. 

Goran Bekić

Philantropy Data Analyst

Goran is holding the position of the Philanthropy Data Analyst at the Catalyst Foundation since January 2015, when he found his new passion for philanthropy and research in this field. He is currently a student at he Faculty of Security Studies in Belgrade. Besides being interested in philanthropy, Goran likes basketball, history and IT.

Nikola Mladenović

System Administrator

My name is Nikola and I’m a working as System and Web administrator in Catalyst Balkans. Technology has held my interest since I was a kid and I always found my way around computers, from video games to understanding the functions of the internet. My parents were very supportive about my interest and encouraged me to pursue education in IT field. My goal primarily, was to be a programmer, however, that interest didn’t last long when I found myself in another profession. That is to strive to be a successful administrator that can handle any problem in the system and the network itself.
 

Sanja Lazić

Crowdfunding Campaign Coordinator

Graduated journalist with two MA degrees: cultural policy and management, and development of international artistic and cultural projects. Over the years, Sanja was working on diverse positions in content management, marketing and communications. These experiences include Belgrade Youth Center, Belgrade Jazz Festival, Widewalls, Krokodil and others. After years of freelancing, Sanja joined Catalyst in 2019, excited to work on crowdfunding campaigns, which has since expanded to mentoring nonprofit organizations and media outlets in their process of community building and online fundraising.

 

Nevena Đurić

Philanthropy Data Analysis and Verification Assistant

Nevena is holding the position of the Philanthropy Analysis and Verification Assistant at the Catalyst Foundation since August 2019. Nevena graduated from the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Department of Pedagogy. Through her previous professional experience she had opportunity to work in profit, as well as non-profit sector, and to volunteer. She deeply believes that philanthropy can make the world a better place, and through her every day work she strives to create a content that helps people to recognize the importance of giving and helping others.

Nela Mojsoska

Philanthropy Data Researcher (External Associate)

Nela Mojsoska has joined our Catalyst Balkans family, shortly after she become Bachelor of Psychology. She has more than 9 years of experience in the CSO sector in Macedonia, working in different organizations, on various projects, trainings and workshops.

Adelina Ajdari

Philanthropy Data Analyst (External Associate)

Youth activist and social entrepreneur, always seeking challenging tasks that build up knowledge and experience. Experienced in project management-full cycle, event organizing, data collecting and analyzing, peer-to-peer mentoring, undertaking leadership roles, confident communicator and advocate for youth and knowledgeable in economic principles – as demonstrated throughout my projects and university degree. Self-motivated, polyglot and enthusiastic with a proven ability to deliver results, resolve problems and inspire team members.

Our Board

Catalyst’s current board members include:

 • Andrea Brbaklić – Chair and Board Member, CEO at FromA Consulting Ltd
 • Vesna Bajšanski-Agić – Board Member, Executive Director at Mozaik Foundation
 • Chris Worman – Vice President, Alliances and Program Development at Tech Soup
Neprofitne.rs su dodelile 1 nivo transparentnosti ovoj organizaciji
Top