KUSH JEMI NE DHE SI PUNOJMË

Ne punojmë për të kuptuar më mirë dhe për të fuqizuar filantropinë e brendshme për transformimin shoqëror të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Qëllimi Ynë

Të mbështesim zhvillimin dhe zgjerimin e vendeve ku filantropia është e pranishme dhe të rrisim shkëmbimin e njohurive brenda komunitetit filantropik në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.

Drejtimet tona strategjike

Catalyst beson se mënyra më e mirë për zgjerimin e ekosistemit të filantropisë në Ballkanin Perëndimor është duke përqëndruar përpjekjet e saj në 6 fusha kryesore:

  • Mbledhja dhe Analiza e të Dhënave
  • Shpërndarja e të Dhënave dhe Promovimi i Filantropisë
  • Lehtësimi i Bashkëpunimeve dhe Ngjarjeve
  • Zhvillimi i Mjeteve dhe Qasjeve të reja
  • Ofrimi i Konsulencës dhe Shërbimeve Këshilluese

Produktet Tona

Produktet e tanishme të njohurive në Catalyst përfshijnë:

  • Raportet vjetore mbi Filantropinë – Analiza në nivel shtetërorë dhe rajonal të informatave dhe të dhënave të filantropisë së brendshme të nxjerra nga mediat dhe sektoret publike, duke siguruar njohuri sasiore dhe cilësore në rritjen dhe strukturën e sektorit të filantropisë.
  • Sektori i Lajmeve mbi Filantropinë – Lajme të përditshme me storie mbi dhënien nga korporatat, individët dhe fondacionet - në dispozicion përmes faqes së internetit Catalyst, faqe Facebook dhe përmes një klasifikimi të lajmeve javore (Regjistrohu tani)
  • PhilanthropyBalkans - Blog dhe publikim online që angazhon ekspertët e filantropisë jofitimprurëse dhe korporative në një dialog të hapur në lidhje me çështje aktuale që shqetësojnë sektorin (Kontrollo këtu)
  • GivingBalkans  - një bazë e të dhënave, e para e këtij lloji në rajon nga burime publike dhe në dispozicion për përdorim në zhvillimin e burimeve apo planifikimin e alokimit (Së shpejti)

Nathan Koeshall

Drejtor dhe Bashkëthemelues

Nathan ka bërë Ballkanin Perëndimor shtëpi dhe zyrë pune për 17 vitet e fundit duke zhvilluar një interes gjithnjë e në rritje rreth angazhimit qytetar, ndryshimit shoqëror, dhe përshpejtimit dhe këshillimit të vendeve me burime filantropike. Ai ka punuar brenda /drejtuara programe të zhvillimit ndërkombëtarë të fokusuara në angazhimin e komunitetit dhe ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe marrjen e granteve në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Ai pëlqen të dëgjojë dhe tregojë histori në lidhje me mënyrat kreative dhe inovative me të cilat individët dhe kompanitë mund të shërbejnë për të mirën e përbashkët.

Aleksandra Vesić

Këshilltare e Lartë dhe Bashkëthemeluese

Aleksandra ka mbi 15 vjet përvojë profesionale në zhvillimin e shoqërisë civile dhe menaxhimin jofitimprurës në Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e EQL, në të dy si lidere e OSHCsë / menaxhere, si dhe konsulente profesionale / lehtësuese. Nga 2003 në 2009, Aleksandra ishte Drejtore Ekzekutive e Fondit Balkan Community Initiatives (BCIF), tani e njohur si Fondacioni Trag. Ekspertiza e saj specifike përfshin vlerësimet, zhvillimin e strategjive, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e Organizatave, Marrjen e granteve, dhe Vlerësimin e ndikimit.

Jelena Bekčić

Menaxhere e programit për të dhënat e filantropisë

Jelena iu bashkangjit Catalyst-it në Shkurt të vitit 2015 duke u bërë pjesë e ekipit që punon në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave filantropike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përvoja 15 vjeçcare në sektorin e shoqërisë civile serbe në projekte të ndryshme të përkrahura nga donatorë ndërkombëtarë e pajisën atë me njohuri të thella rreth ofrimit të ndihmës për zhvillimin e kapaciteteve teknike të organizatave të shoqërisë civilë në Serbi si dhe me njohuri të situatës në terren. Filantropia definitivisht vjen në një dimension të ri.

Goran Bekić

Philantropy Data Analyst

Goran is holding the position of the Philanthropy Data Analyst at the Catalyst Foundation since January 2015, when he found his new passion for philanthropy and research in this field. He is currently a student at he Faculty of Security Studies in Belgrade. Besides being interested in philanthropy, Goran likes basketball, history and IT.

Neprofitne.rs su dodelile 1 nivo transparentnosti ovoj organizaciji
Top