Jo-fitimprurëse Ruku na srce nga Sarajeva u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe kompanive për të marrë pjesë në projektin humanitar "Një dhuratë për çdo fëmijë 2016", që do të zgjasë deri më 12 dhjetor. Lodra, ëmbëlsirat, libra, pajisje shkollore dhe të ngjashme mund të dhurohen. Është e mundur që të dhurojnë të holla duke pagesës në llogarinë bankare të Shoqatës numër 1990490056036171 në SparkasseBank, me note "Za akciju Nijedno Dijete bez paketića" fushatës.

Në sajë të Shoqatës përgjigje të mirë të mbledhura 1.300 dhurata të vitit të kaluar të cilat janë shpërndarë për fëmijët nga institucionet dhe shkollat në kantonin e Sarajevës (Maglaj, Zvornik, Rogatica, Derventa, Gorazde) dhe qytetet e tjera në BeH. Rreth njëqind të rinj, kryesisht nxënës morën pjesë në këtë projekt. Vullnetarët e Shoqatës shpërndarë dhurata dhe të përgatitur një dramë "Little Red Riding Hood".

Top