Fushata Feel joy, feel Glade (Osjeti Radost, osjeti Glade), e realizuar nga degët e shitjes me pakicë Bingo në bashkëpunim me kompanitë KS Johnson dhe NELT grumbulluan 1.000 BAM donacione (rreth 511 EUR) për Qendrën e Pritjes Duje nga Klokotnica dhe Shtëpinë e të Moshuarve nga Istočno Sarajevo.

Në kuadër të kësaj fushate, qytetarët dhuron 1 BAM (rreth 0.5 EUR) për këto institucione, duke blerë një qiri Glade.

Qendra e Pritjes Duje, e cila është duke ofruar kujdes dhe rehabilitim për të gjitha kategoritë e popullsisë në nevojë, do ta përdorë këtë donacion për blerjen e mjeteve për terapi profesionale, ku përdoruesit e shërbimeve të tyre mund të krijojnë sende dekorative, dhurata dhe gjëra të ngjashme.

Top