Çmimi për sipërmarrjen sociale - Çmimi i Impaktit Social, i cili organizohet për herë të tretë në Maqedoni, është një konkurs dhe një program në të gjithë vitin për të mbështetur idetë e studentëve dhe të rinjve që kanë potencial për t'i implementuar ato në biznese sociale. Finalistët këtë vit me idetë e tyre të biznesit kanë mbuluar çështjet e kujdesit për personat me aftësi të kufizuara, familjet në vështirësi dhe shëndetin mendor të rinisë, artizanët vendas, kafshët dhe energjinë e rinovueshme.

Sparkasse Bank Maqedoni SHA Shkup, si partner i Çmimit të Ndikimit Social do të dhurojë 2,000 Euro për secilin nga tre finalistët të cilët do të zgjidhen nga juria. Shuma totale e këtij dhurimi është 6,000 Euro.

Konto Profit nga ana tjetër, si një organizatë në fushën e konsulencës ekonomike, ligjore, financiare dhe të kontabilitetit do të ofrojë mbështetje mentorimi për ekipin që do të votohet nga komuniteti online.

Përveç çmimeve, të rinjtë që marrin pjesë në Çmimin e Impaktit Social do të marrin arsimim, qasje në programe të tjera ndërkombëtare, rrjetëzim me komunitetin, dhe mundësinë për të filluar karrierën e tyre duke zgjidhur sfidat shoqërore lokale dhe globale.

Top