Në vend që të mbanin një pritje për mysafirët dhe klientët e tyre, ata vendosën për një ngjarje të thjeshtë ku ata njoftuan kontratën e sponsorizimit midis kompanisë dhe shoqatave, të cilave iu dhanë 25,000 KM (12,800 EUR). Ngjarja u quajt "Një fëmijë i sigurtë - Një shoqëri e shëndetshme", në përputhje me përpjekjet e përbashkëta që do të bëhen nga kompania dhe shoqatat.

Top