Studenti Formula SAE është projekti më i madh në fushën e motorsports dhe risive të studentëve në Evropë. Në kuadër të këtij projekti, studentët po punojnë në krijimin e një makine garash me një vend të vetëm për garat në të gjithë Evropën. Studentët në Bosnje kanë probleme në gjetjen e sponsorëve, kështu që me këtë donacion, SiM Impex ka siguruar realizimin e makinës së dytë të Formul-ës për studentët.

Ky është një shembull i mirë se si kompanitë duhet të mbështesin të rinjtë në vendin në të cilin ata veprojnë, në mënyrë që ata të mos kërkojnë sponsorët jashtë vendit.

Top