Alen ka përfunduar studimet e tij këtë verë dhe ka ende disa provime për të marrë. Ju mund të kontrolloni portofolin  e tij këtu. Ndërtesa e Akademisë së tij nuk është e përshtatshme për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe gjatë studimeve të tij, ai gjithmonë kishte asistentë personal me të. Ata e ndihmuan atë në detyrat e përditshme. Problemi këtu është se në momentin kur mbaroi leksionet e tij të fundit, ai ka humbur të drejtën e asistentëve të tij personal dhe ai nuk mund t'i marrë këto provime ose të përfundojë tezën e tij pa to.

Kjo është arsyeja pse ai nisi një fushatë crowdfunding për Generosity by Indiegogo. Qëllimi i tij është të arrijë në 3,400 Euro, që është e barabartë me pagën pesë-mujore të asistentëve të tij personal. Deri tani, ai ka grumbulluar rreth 750 Euro.

Alen është i vendosur të përfundojë studimet e tij. Ai erdhi deri tani, por kufijtë e tij janë shumë më të larta. Ai ka nevojë për ju që të mund t'i tejkalojë ato. Bashkohu me kauzën e tij për bujarinë.

 

Top