Në ditëlindjen e 53-të të këtij institucioni, 40 kompjuterë u dhuruan në qendrën e Gerontologjisë në Novi Sad, dhe në periudhën e ardhshme do t'u jepen më shumë kompjuterë qendrave në qytete të tjera anembanë Serbisë.

Drejtori i qendrës së Gerontologjisë, Novi Sad, Slavica Skrbi beson se falë këtij donacioni distanca fizike e familjeve dhe miqve nga përfituesit e tyre do të neutralizohet pjesërisht dhe se komunikimi digjital do të mundësojë lidhjen e tyre më të mirë.

 

Top