Si një përpjekje për të vazhduar mbështetjen e tyre filantropike në mënyrën më efikase, ata kanë vendosur të përdorin një qasje të institucionalizuar në përpjekjet e tyre, në mënyrë që të ndihmojnë qytetarët me probleme shëndetësore serioze të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë trajtim mjekësor. Organizata "Otvorena mreža" punon për të ndihmuar këta qytetarë dhe këtë vit Sberbank është një nga donatorët e tyre: banka do të dyfishojë të gjithë shumën e mbledhur dhe do t'i transferojë ato në llogarinë e organizatës kur fushata të mbarojë. Më parë, një fushatë e ngjashme e bërë nga banka dhe qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, shpëtoi jetën e një djali 19-vjeçar.

Kushdo që vendos të fillojë një llogari kursimi nga 16 deri më 15 dhjetor dhe depoziton një minimum prej 1,000 BAM për 24 muaj në kursimet e obligacioneve me normë fikse, do të ndihmojë direkt fushatën: klientët do të dhurojnë 0.05% të shumës totale të interesit të paguar nga banka. Ajo që e bën këtë ofertë të ndryshme është se interesi përkatës prej 0.85% do të paguhet paraprakisht për klientët. Depozita mund të bëhet në BAM ose EUR dhe norma e interesit është fikse.

Top