Zbuloni më shumë duke shfletuar të dhëna për numrin dhe shumën e donacioneve për vendin e dhurimit. Shiko Statistikat bazuar në vende. nën rajone, llojit të donacionit, kategorisë së përfituesve final, tipit të donatorëve, qëllimit të dhurimit dhe llojit të institucionit përfitues. Grafika në kolona dhe byrek më poshtë tregojnë shuma konkrete të shprehura në Euro ose në monedhën USD. Përdorni funksionin e kërkimit dinamik për periudhën, monedhën dhe vendin e dhurimit. Komunikoni me Listat dhe legjendat për të shqyrtuar mundësitë e shfaqjes të të dhënave në ekran. Të dhëna të detajuara mund të shfaqennë një dialog të ri popup duke klikuar në shenjën me etiketë legjendë (*).

-

Trego rezultatet

i

Nuk ka dhurime për kriteret e dhëna

Top