Zbuloni më shumë duke shfletuar të dhëna për numrin dhe shumën e donacioneve për vend të dhurimit. Shiko statistikat sipas vendit dhe tipit të donacionit, kategorisë së përfituesit përfundimtar, llojit të donatorëve, qëllimit të dhurimit ose llojin e institucionit përfitues. Kolona dhe kolonat-grafikë poshtë tregojnë shumat konkrete të shprehura në euro ose në monedhën USD. Përdorni funksionin e kërkimit dinamik për periudhën, monedhën dhe vendin e dhurimit. Komunikoni me Listat dhe legjendat dhe shqyrtoni mundësitë e të dhënave në ekran. Të dhëna të detajuara mund të shfaqet në një dialog të ri popup duke klikuar në shenjën etiketa legjendë me (*).

i

Nuk ka dhurime për kriteret e dhëna

Top