Regionalna Konferencija evaluatora sa Zapadnog Balkana i Jugoistočne evrope održana je 25. i 26. oktobra, a je tema razgovora na događaju bila je Evalucione metode, prakse i mreže na Zapadnom Balkanu i u jugoistočnoj Evropi. Rijad Kovač, predsednik WBEN mreže, rekao je da je evaluacija proces procene da li je nešto u šta je uložen novac i vreme vredno truda i da li je imalo očekivani učinak. Evaluatori procenjuju učinke pojedinih zakona u zemljama regiona i efekte koje je donela primena tih regulacija. Ona bi trebalo da bude posmatrana kao opšte dobro, a saznanja koja nam donosi stvara razvijenija društva, rekao je Kovač, i dodao da bi vlade i ministarstva u procesu donošenja odluka trebalo da se oslone na znanja i iskustva koja im evaluacija pruža, kako one ne bi bile loše usmerene i kako bi se sprečilo trošenje javnih sredstava.

Zorana Brozović, naša Philanthropy data analyst, je bila učesnica na ovom događaju i održala je prezentaciju o metodologiji i pristupu koji Catalyst Balkans koristi u prikupljanju i analiziranju podataka o filantropiji u regionu. Takođe, predstavila je naše rezultate istraživanja i našu novu bazu podataka o filantropiji - Giving Balkans platformu. Ona je naglasila važnost našeg rada za istraživače i neprofitne organizacije u regionu: "S obzirom na to da su uporedni podaci o filantropiji u regionu vrlo retki, naši empirijski podaci o davanju za opšte dobro u regionu su vrlo vredni. Možemo da ponudimo analizu ključnih aktera u sektoru, glavnih razloga davanja, institucija u koje darodavci imaju poverenja i da ukažemo na dobre prakse u radu neprofitnih organizacija, što može biti korisno prilikom strateškog planiranja politika i aktivnosti. Ovi podaci takođe mogu poslužiti kao dodatne informacije istraživačima i evaluatorima javnih politika i programa u oblastima zdravstva, socijalne politike, obrazovanja i drugih."

 

FB post:

 

Regionalna konferencija evaluatora na zapadnom Balkanu i jugoistočnoj Evropi je održana u Zagrebu prošle nedelje, i naša Zorana Brozović je bila jedan od učesnika na njoj - predstavila je naš rad i metodologiju istraživanja. Pročitajte šta je rekla o važnosti evaluacije u radu neprofitnih organizacija.

Top