U nastojanju da nastave svoju filantropsku podršku na najefikasniji način, odlučili su se za institucionalizovani pristup, kako bi pomogli sugrađanima sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, koji ne mogu da priušte medicinsku negu. Organizacija Otvorena mreža radi kako bi pomogla ugroženim ljudima, i ove godine, Sberbank je jedan od njihovih donatora: banka će duplirati ukupan prikupljeni iznos, i prebaciti ga na račun organizacije kada se kampanja završi. Prethodna slična kampanja banke i građana je pomogla da se spasi život devetnaestogodišnjeg dečaka.

Građani koji odluče da otvore štedni račun od 16. oktobra do 15 decembra, i oroče minimalni iznos od BAM 1.000 na 24 meseca, direktno će pomoći kampanji: klijenti će donirati 0,05% ukupnog iznosa kamate koju im banka isplaćuje. Ono što razlikuje ovu ponudu je pripadajuća kamata od 0,85% koja će unapred biti isplaćena klijentima. Depozit je moguć i u BAM i u EUR, a kamatna stopa je fiksna.

Top